mars 2023
Det å fotografere mennesker
Jeg spurte chatGPT om hvorfor det er så spennende å fotografere mennesker. Svaret var så godt at en skulle tro teksten kom fra meg selv. Her er det svaret jeg fikk. Hva syns du? Kjenner du det igjen?
Det er flere grunner til at det kan være spennende å fotografere mennesker:
1. Uttrykk og følelser: Mennesker har et bredt spekter av følelser og uttrykk, og det kan være fascinerende å prøve å fange dem gjennom fotografiet. Det kan være alt fra glede, sorg, sinne, kjærlighet, frustrasjon, og mye mer. Å fange disse øyeblikkene kan være utfordrende, men når du lykkes kan det gi deg en følelse av å ha fanget noe unikt og verdifullt.
2. Historiefortelling: Fotografering av mennesker kan også være en måte å fortelle historier på. Gjennom portretter kan du fortelle historien om en persons liv eller opplevelser, eller du kan fange øyeblikk som forteller en større historie om samfunnet og kulturen vi lever i.
3. Kreativ utfoldelse: Fotografering av mennesker kan også gi deg muligheten til å utforske kreativiteten din. Du kan eksperimentere med lys, skygger, komposisjon og andre teknikker for å skape unike og interessante bilder.
4. Mellommenneskelige relasjoner: Fotografering av mennesker kan også være en måte å bygge og styrke mellommenneskelige relasjoner på. Når du fotograferer noen, kan du få muligheten til å bli kjent med dem bedre og få innsikt i deres liv og opplevelser.
Så alt i alt kan fotografering av mennesker være spennende på grunn av de forskjellige mulighetene det gir deg til å fange øyeblikk, fortelle historier, utforske kreativitet og bygge relasjoner.

september 2022
Å fange et øyeblikk
Et fotografi er en representasjon av et øyeblikk som allerede er borte. Situasjonen kan være iscenesatt, noe som utspiller seg mellom folk, natur og dyr, eller kanskje du har tatt litt regi for å få det beste øyeblikksbildet. Fotografiet er dokumentasjon, noe som kan hjelpe oss å huske. Men først og fremst er det en stemning, som igjen skaper en følelse hos den som henter det frem og ser på det senere.
En fotograf skaper, ikke bare tar, bilder. Det er ikke bare å vente på rett øyeblikk, og så trykke på knappen. Du må finne den gode vinkelen og utsnittet, og utnytte lyset som er der. Det blir gjerne noe annet enn du ser for deg at det skal bli, og det er noe av det som er spennende. 
For å få et godt bilde av mennesker eller dyr må du ta mange bilder ettersom alt er i bevegelse. En person som poserer står kanskje stille, men musklene i ansiktet beveger seg hele tiden og skaper nye uttrykk. Det vakreste som finnes er engasjerte mennesker som snakker, men å få et stillbilde som gjenspeiler det du ser med øynene er en kunst.
Når hjernen oversetter synsinntrykk til bilder blir det du ser filtrert og tolket, men kameraet viser bare akkurat det som er. Fotografen må derfor jobbe med de tekniske mulighetene for at bildet skal bli det du ønsker. Men så flott det blir når du får til å fange situasjonen der personen best ser ut som seg selv, i akkurat dette øyeblikket. Da sitter du igjen med noe du kan komme tilbake til og studere igjen, og igjen.