Med tekst og bilder folder historien seg ut og vokser i fantasien. Bildene her er illustrasjon til artikler om produsentene av lokalmat i Trøndelag og Nordland. Men de står også for seg selv, og kan gjøre deg nysgjerrig på å lese mer, ikke sant?